Mr. C.J. Trompstraat 35a - 8561 BA BALK

Praktijkvoorbeelden

Voor wie

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die door een ziekte, trauma, over- of onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap zijn gewone dagelijkse handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Ergotherapie helpt bij het oplossen van problemen in het uitvoeren van deze dagelijkse activiteiten. Ergotherapie is niet aan leeftijd gebonden

Voorbeelden uit de praktijk

a) Hulp bij het aankleden
Mevrouw Janssen (45 jaar) heeft door een auto-ongeluk een verlamde arm en moeite haar evenwicht te bewaren. Daardoor heeft zij hulp nodig bij het aankleden. Bij de ergotherapie doet zij oefeningen om haar sta- en zitbalans te verbeteren. Ook leert ze haar kleding aantrekken op een andere manier dan zij gewend was. Met een kleine aanpassing aan de sluiting van haar broek kan ze haar broek zelf gemakkelijk dicht doen als ze naar het toilet geweest is. Daardoor is ze al snel niet meer zo afhankelijk van hulp.


b) Hulp bij het aanvragen van een scootmobiel
Meneer Klaassen heeft Parkinson en kan zich binnenshuis net redden met behulp van zijn rollator. Buitenshuis wordt hij door zijn vrouw in een duwrolstoel geduwd. Meneer wil zich graag zelfstandig kunnen verplaatsen. Via de huisarts komt hij bij de ergotherapeut die met hem de mogelijkheden van elektrisch buitenvervoer bespreekt. Na een kennismakingsgesprek en een proefrit blijkt dat een scootmobiel een goede oplossing kan zijn.

De ergotherapeut adviseert hem een aanvraag voor een scootmobiel bij de gemeente in te dienen, helpt met het invullen van het aanvraagformulier en schrijft in een bijgevoegd advies waarom het voor meneer noodzakelijk is een scootmobiel te hebben, aan welke eisen het moet voldoen en dat meneer leerbaar genoeg is om met enkele lessen veilig aan het verkeer deel te nemen. Na het leveren van de scootmobiel krijgt meneer deze lessen van de ergotherapeut in zijn eigen woonomgeving.


c) Aanleren van en advies geven over houdingen en handelingen
Mevrouw de Vries is 39 jaar en heeft rheuma. In een vroeg stadium is de ergotherapeut ingeschakeld. Tijdens de observatieperiode blijkt dat pijn, stijfheid en vermoeidheid een grote rol spelen in het dagelijks leven van mevrouw en dat zij het moeilijk vindt om binnen de grenzen van haar mogelijkheden te blijven. Belasting-belastbaarheid is niet in evenwicht.

De ergotherapiebehandeling richt zich op het aanleren van en het advies geven over houdingen en handelingen die de gewrichten sparen. Daarnaast begeleidt de ergotherapeut het maken van een goede week/dagplanning en geeft adviezen over de aanschaf en het gebruik van hulpmiddelen, zoals pottenopeners, blikopener, verlengde kam, reumapen enz.


d) Inventariseren van beperkingen en oefenen van activiteiten
Mevrouw van Veen is 62 jaar en heeft een CVA (hersenbloeding) doorgemaakt. Als gevolg van dit CVA heeft mevrouw een lichte overgevoeligheid en coördinatiestoornissen aan linker arm en hand. Na ontslag uit het ziekenhuis loopt mevrouw thuis tegen problemen aan bij het wassen en aankleden, het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten en fietsen.

De ergotherapiebehandeling richt zich eerst op het inventariseren van de beperkingen, om vervolgens in de behandeling de zelfstandigheid van mevrouw te vergroten. Zodra duidelijk is wat precies de problemen bij het wassen, aankleden en de huishoudelijke activiteiten zijn worden de activiteiten geoefend, waarbij de ergotherapeut adviezen geeft en ook de echtgenoot betrokken wordt, zodat hij op een juiste manier kan helpen.

Na een aantal uren ergotherapie kan mevrouw zich zelfstandig wassen en aankleden, de meest voorkomende huishoudelijke activiteiten uitvoeren en veilig fietsen in het verkeer.