Mr. C.J. Trompstraat 35a - 8561 BA BALK

Werkwijze

De ergotherapeut zoekt samen met de cliënt naar oplossingen voor problemen die hij/zij ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Globaal gaat een ergotherapeut volgens de volgende stappen te werk:

 1. Kennismaken en bespreken welk probleem of welke problemen de cliënt ervaart en welke doelen hij/zij wil bereiken;
 2. Beoordelen of de cliënt met zijn hulpvraag bij de ergotherapie op de juiste plaats is. Dit speelt met name bij cliënten die zonder verwijzing komen (directe toegankelijkheid);
 3. Nader onderzoeken wat de oorzaken zijn van het probleem en welke mogelijkheden er zijn om het probleem op te lossen;
 4. Samen met de cliënt een plan van aanpak maken. Onderdelen hierin kunnen zijn:
  – (Opnieuw) leren om de activiteit uit te voeren;
  – Leren de activiteit op een andere manier uit te voeren;
  – De activiteit leren uitvoeren met hulp, hulpmiddelen of aanpassingen;
  – Advies over aanpassingen voor thuis, op school of op het werk
 5. Evalueren in hoeverre de doelen behaald zijn.