Mr. C.J. Trompstraat 35a - 8561 BA BALK

De ergotherapeut

rixta spel

Mijn naam is Rixta Spel en sinds 2000 ben ik gediplomeerd ergotherapeut. Ik ben toen gaan werken in een verpleeghuis. Op dit moment werk ik nog steeds met ouderen die in een een zorgcentrum wonen. De term ‘verpleeghuis’ wordt nauwelijks nog gebruikt. Eind 2002 ben ik begonnen met het opstarten van mijn eigen praktijk. De praktijk is uitgegroeid naar wat het nu is en we werken hier met 2 ergotherapeuten.

Ervaring

Tijdens mijn werk in het verpleeghuis en het werken in de eerste lijn heb ik ervaring opgedaan in het werken met ouderen. Ik heb er te maken met diverse doelgroepen en ziektebeelden, zoals CVA, Parkinson, Rheuma, revalideren na een heupoperatie, COPD, Niet-aangeboren hersenletsel, dementie, etc.

Specialisatie

Mijn praktijk is gericht op volwassenen, met een specialisatie richting ouderen. De vragen die ik tegen kom zijn o.a. het adviseren bij woningaanpassingen en het helpen bij het aanvragen van deze aanpassingen. Daarnaast begeleid ik mensen in het leren rijden op hun scootmobiel of elektrische rolstoel. Maar ook bij het adviseren van hulpmiddelen, zelfstandigheidstraining na een beroerte, valpreventie, etc.

Vragen over werkplekaanpassingen zijn er ook geweest en ook dat doe ik met groot plezier. Ik ben op diverse werkplekken geweest en heb hier ergonomische adviezen kunnen geven.

Kwaliteit

Ik werk veel samen met (zorg)collega’s uit de regio; zoals thuiszorg, buurtzorg, verzorgend personeel intramuraal, fysio- en oefentherapeuten, logopedie en (huis)artsen. Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en bij de Kamer van Koophandel.

maartje kooistra

Mijn naam is Maartje Kooistra en ben in 1986 in Leeuwarden geboren. In 2007 ben ik als ergotherapeut afgestudeerd aan Hogeschool Zuyd, daarna ben ik gelijk aan het werk gegaan in de ouderenzorg bij verschillende organisaties. Sinds september 2017 ben ik ook werkzaam in de ergotherapiepraktijk van Rixta Spel.

Ervaring & specialisatie

Ik heb ervaring opgedaan in het verpleeghuis, maar ook in de eerste lijn bij de doelgroepen; CVA, Niet Aangeboren Hersenletsel, Reuma, Parkinson, COPD en dementie.

Ik heb mij o.a. gespecialiseerd in:
• Problemen in de informatieverwerking benoemen, verklaren en behandelen (PRPP)
• Motiverende gespreksvoering
• Ergotherapie en COPD
• Directe Toegankelijkheid Ergotherapie
• Activiteitenweger
• Arm-handfunctietraining na een beroerte/CVA
• COPM (Evidence based, wordt ingezet om de ervaren handelingsproblemen van elk persoon in kaart te brengen)
• Zithouding en advies
• Adviseren en omgaan met hulpmiddelen

Ik sta ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici en de Kamer van Koophandel, daarnaast ben ik lid van Ergotherapie Nederland.