Mr. C.J. Trompstraat 35a - 8561 BA BALK

Vergoedingen

De tarieven voor ergotherapie in de eerste lijn (EEE) zijn vrijgegeven en worden door de zorgverzekeraars bepaald.

Met de volgende zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract afgesloten en vindt declaratie rechtstreeks bij de zorgverzekeraar plaats:

  • De Friesland zorgverzekeraar
  • Agis
  • Unive, Trias, VGZ, Iza
  • Multizorg VRZ
  • Menzis
  • CZ, Delta Lloyd, Ohra
  • Achmea

Daarnaast is behandeling ook voor alle andere maatschappijen mogelijk. Bij uw zorgverzekeraar of de ergotherapeut kunt u de wijze van declaratie navragen.

Vergoeding

Ergotherapie zit in het basispakket van alle zorgverzekeringen. Op jaarbasis krijgen verzekerden ergotherapie vergoed, tot een maximum van 10 uur per kalenderjaar. In sommige gevallen is meer ergotherapie nodig en dan kan de ergotherapeut verlenging bij de zorgverzekeraar aanvragen.